Aylıq Arxivlər: Mart 2017

“Qobusnamə”-dən sözün harda,necə deyilməsi haqqında gözəl hekayət

QabusnaməHe k a y ə t. Eşitmişəm, deyirlər ki, Sahibin dövründə Zənganda bir qoca var idi. Bu qoca adlı-sanlı Şafei (Allah ona rəhmət eləsin) əshabələrindən idi. Özü din xadimi, müfti, vaiz olmaqla qazı yanında müşavirlik də edərdi. Zəngan rəisinin də ələvi, (yə’ni Əli nəslindən olan) bir oğlu var idi, o da vaiz və qazı yanında müşavir idi. Bunlar hər ikisi həmişə bir-birini ifşa edər və minbərdən bir-birinə ağır sözlər deyərdilər. Bir gün bu ələvi minbərdən hamin qocanı “kafir” adlandırdı. Bu yazının davamını oxu